Zajímavé odkazyMinisterstvo školství mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Metodický portál RVP (rámcový vzdělávací program) : www.rvp.cz

Enviwiki (vzdělávání zaměřené na životní prostředí): www.enviwiki.cz
 

Mateřská škola Zlosyň 2015